Професионалните консултации

Непрекъснато развиващото се екологично законодателство - проблеми или възможности. Опит и нови технологии, екологични разрешителни отвъд необходимите изисквания.

Предпроектни проучвания, най-добри налични техники, тенденции, анализи. Оценка на жизнения цикъл и екологичен одит. Моделиране разпространението на замърсители. Устойчиви органични замърсители.

Опазване на околната среда в действие. Сертифициране и одитиране на системи свързани с управлението на ОС. Най-компетентния екип в България по управление на диоксини, фурани и полихлорирани бифенили. В рамките на всичко това ние предлагаме нашата професионална помощ подплатена с богат опит и креативно мислене.

 

 

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.