Доклади за ЕО

  • Екологична оценка на ПУП на площадка за изграждане на “Интермодален терминал Подуяне”, Министерство на транспорта, София, 2007 год.

  • Екологична оценка на ПУП на площадка “Спортен център Кътина-Голф Ресорт “, София, 2007 год.

  • Екологична оценка на ПУП - План за регулация и застрояване за отреждане на терен за Завод за преработка на битови отпадъци от района на гр.София и Столична Община-площадка ПСОВ „КУБРАТОВО”, 2007 год.

  • Екологична оценка на ПУП - План за регулация и застрояване за отреждане на терен на площадка Хан Богров за Завод за преработка на битови отпадъци от района на гр.София и Столична Община, 2007 год.

  • Екологична оценка на „Генерален план за развитие на пристанищен терминал Свищов, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Русе”, 2008 год.

 

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.