Севезо Разрешителни

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС за „Агрополихим” АД – гр. Девня, БНОЦЕООС, 2006 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС за „Еловица” АД – гр. Габрово, БНОЦЕООС, 2006 год..

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС за газохранилище „Литекс” АД – гр. Ловеч, БНОЦЕООС, 2006 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС за Петролна база „Литекс” АД – гр. Левски, БНОЦЕООС, 2006 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС за „Биовет” АД – гр. Пещера, БНОЦЕООС, 2006 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „КЦМ” АД – гр. Пловдив, БНОЦЕООС, 2007 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „Еловица” АД – обособено производство Смядово, БНОЦЕООС, 2007 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „Екон 91” ООД – гр. Русе, БНОЦЕООС, 2007 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „Бент ойл” ООД – гр. Плевен, БНОЦЕООС, 2007 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „Кремиковци” АД – гр. София, БНОЦЕООС, 2007 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „Мега Груп” АД – гр. Варна, БНОЦЕООС, 2007 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „Инса ойл” АД – гр. Раковски, БНОЦЕООС, 2007 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „Бросс Холдинг” АД – гр. Варна, БНОЦЕООС, 2008 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „Емко” ЕООД, гр. София – площадка Белица, БНОЦЕООС, 2008 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „Емко” ЕООД, гр. София – площадка Горни Върпища, БНОЦЕООС, 2008 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на “МАКСАМ БЪЛГАРИЯ “ АД - Обособено производство – Смядово, 2008 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на “Челопеч Майнинг “ ЕАД - гр. София, 2009 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на ПБ „Поликрайще” – гр. Велико Търново, 2009 год.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на ПБ „Сливен” – гр. Сливен, 2009 год.

 • Изготвяне на документация за преразглеждае на разрешителното по чл. 104 от ЗООС на предприятие висок рисков потенциал „КЦМ” АД – гр. Пловдив, 2009г.

 • Изготвяне на документация за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Плевен.

 

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.