Моделиране въздействието върху ОС

 

 • Моделиране на разпространението на атмосферни замърсители емитирани от производствената дейност на „Челопеч Мaйнинг”ЕАД, 2005г., НИС-ХТМУ.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани от КЦМ АД – гр. Пловдив със симулационен пакет PLUME, (изследвана област от въздушния басейн 15000 х 15000 м), 2006 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани при реализация на инвестиционното предложение на ”Мини рафинерия” – гр. Силистра със симулационен пакет PLUME, (изследвана област от въздушния басейн 3000 х 3000 м), 2006 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани при реализация на инвестиционното предложение на ”Инса ойл” – гр. Раковски със симулационен пакет PLUME, (изследвана област от въздушния басейн 3000 х 3000 м), 2007 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани при реализация на инвестиционното предложение на ”Интерпайп” АД – гр. София със симулационен пакет PLUME, (изследвана област от въздушния басейн 3000 х 3000 и 15 000 х 15 000 м), 2008 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани от от „СИБИ” ООД – гр. Севлиево със симулационен пакет PLUME, (изследвана област от въздушния басейн 6000 х 6000 м), 2008 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани от от „Монбат” АД – гр. Монтана със симулационен пакет PLUME, (изследвана област от въздушния басейн 6000 х 6000 м), 2009 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани от от „Метал” АД – гр. Варна със симулационен пакет PLUME, (изследвана област от въздушния басейн 6000 х 6000 м), 2009 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани от от Старт” АД – гр. Добрич със симулационен пакет PLUME, (изследвана област от въздушния басейн 3000 х 3000 м), 2009 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани от движение на МПС по „път іv-81029, гр. Берковица, участък от км. 10+700 до 27+450” със симулационен пакет TRAFIC ORACLE, 2009 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани от от „Неохим” АД – гр. Димитровград със симулационен пакет PLUME, (изследвана област от въздушния басейн 3000 х 3000 м), 2009 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани от ТЕЦ „Варна” АД – гр. Варна със симулационен пакет PLUME, (изследвана област от въздушния басейн 140000 х 140000 м), 2009 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани от „Челопеч Майнинг” АД – с. Челопеч със симулационен пакет PLUME, (изследвана област от въздушния басейн 6000 х 6000 м), 2009 год.

 • Математично моделиране и компютърно симулиране разпространението на замърсителите на въздуха емитирани при реализация на инвестиционното предложение за „Изграждане и експлоатация на Газова централа с комбиниран цикъл за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 125 MWe” в с. Мрамор, район Връбница, гр.София, с адрес Индустриална зона, ул. Мраморен рид 2, «Петромак Пауър” ООД, 2009г.

 

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.