Оценка на жизнен цикъл

  • Сравнително изследване на база ОЖЦ върху алтернативи за оползотворяване на полимерни отпадъци – депониране, инсинериране, механично рециклиране

 

  • Сравнително изследване на база ОЖЦ върху еко-ефикасността на Конвенционална и Електронно-лъчева технологии за очистване на димни газове от ТЕЦ Свилоза – Свищов

 

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.