Заявления за КПКЗ

Всяко заявление за комплексно разрешително трябва да съдържа информацията, изисквана от наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения. Основните нормативни актове, които имат отношение към промишлените дейности по Приложение 4 от Закона за опазване на околната среда.

Соколовскис Енвиронмент Ви предлага освен изготвяне на заявление за комплексно разрешително, така и непрекъсното участие в процеса по издаване на Комплексно разрешително за предотвратяване и контрол на замърсяването.

  • Консултации на проектантите за съответствието на проекта с екологичното законодателство и изискванията на Най - Добри Налични Техники (НДНТ);

  • Предоставяне на форма на инвеститора за попълване на необходимите данни за изготвяне на КПКЗ;

  • Изготвяне на Заявление за издаване на комплексно разрешително при спазване изискванията на “Методика за попълване на Заявление за комплексно разрешително”;

  • Съдействие при изготвянето на допълнителни проучвания и изследвания, необходими за изготвянето на КПКЗ;

  • Провеждане на консултации с ИА „Околна среда”;

 

Назад

Sokolovski's Environment Square - Cube

Условия за ползване
  |  Начало
  |  Дейности и услуги
  |  Завършени проекти
  |  Инфо център
  |  Контакти

©2010 Sokolovski’s Environment Ltd. Всички Права Запазени.